ISO 45001: 2018

(İŞ SAĞLIĞI VƏ TƏHLÜKƏSİZLİK İDARƏ SİSTEMİ)