ISO 15189: 2012

(TIBBİ LABORATORİYALAR ÜÇÜN KEYFİYYƏTİ İDARƏ SİSTEMİ)