ISO 15189:2022

(TIBBİ LABORATORİYALAR ÜÇÜN KEYFİYYƏTİ İDARƏ SİSTEMİ)